CENTRE ZEN NALANDA

WEB PRINCIPAL DEL CENTRE ZEN NALANDA DE l'ASSOCIACIÓ NALANDA DE BARCELONA, entitat no lucrativa que té per finalitat la difusió de la meditació budista Zen segons les ensenyances de Taisen Deshimaru Roshí i l'Escola Soto Zen

Qui som


L'esperit compassiu, a l'horitzó del nostre Projecte

L'Associació Nalanda és una associació cultural, de caràcter religiós, sense finalitat lucrativa, que té com a principal objectiu la promoció i la difusió de la pràctica del budisme Zen Soto inspirat en els ensenyaments del mestre Mokudo Taisen Deshimaru i l'Escola Soto Shu, així com de les altres pràctiques relacionades amb el budisme zen.

A l'horitzó de Nalanda es troba arribar a conformar un centre budista Zen que ofereixi esperança a les persones, obrint la pràctica de la meditació a amplis sectors de la població, sobretot la que es troba en risc d'exclusió social (presons, centres educatius, centres de gent gran, etc.).

La pràctica de la meditació parteix d'un mètode fàcil, assequible i apte per a tot tipus de persones. Plena consciència, sentiment d'unitat amb tot, i esperit compassiu són els ingredients que destil·la la meditació i que condueixen cap a un món més feliç. La realització budista de la pràctica del Bodhisattva.

***

 


La Junta Directiva de l'Associació Nalanda

President: Josep Manuel Sōsen Campillo
Adjunta al President: Laia Pellejà
Vicepresident 1: Jesús Martínez Clarà, Joshu
Vicepresident 2: Manel Capell
Vicepresident 3: Antonio Pons
Secretaria General: Sofia Bengoetxea
Tresorera: Esther Ventura
Adjunta a Tresorera y Relaciones amb l'EBU: Laia Vidal

***

 

Breu història del Dojo Zen Nalanda

Jesus Martinez_Taisen Deshimaru_La Gendroniere

Temple de la Gendronière (França): al centre, Taisen Deshimaru, envoltat de deixebles. Al centre, a sota, Jesús Tenko Senho Martínez


Al mes de març de 1981, a instàncies d'un grup de practicants del Zen de Barcelona, ​​entre els quals es trobava Jesús Tenko Senho Martínez Bueno, el mestre Taisen Deshimaru va inaugurar, al pis principal segona del número 31-33 de carrer Montcada el primer dojo zen d'Espanya. El 1983, els seus deixebles van fundar en aquest mateix lloc l'Associació Budista Nalanda i el Dojo Zen Barcelona.

El 1991, les dues entitats es van separar i el monjo Jesús Tenko Senho Martínez va seguir en aquest mateix local com a president de l'Associació Nalanda, una entitat cultural dedicada a la Meditació Zen, fundant a aquest efecte el Dojo Zen Nalanda, i a la pràctica de shodo, el chado i el kyūdō, dirigint-la fins a la seva mort el 21 d'octubre de 2015 l'edat de 93 anys.

L'Associació Nalanda és membre fundador de la Unió Budista Europea (EBU) des de l'any 1984, organització de la qual Jesús Tenko Senho Martínez va ser un dels seus patrons. La EBU, creada el 1975, és una xarxa de comunitats i organitzacions budistes europees que acull tots els corrents i escoles del budisme. El seu principal objectiu és la promoció del budisme a Europa mitjançant el desenvolupament de relacions amistoses entre les organitzacions budistes europees i el foment de la cooperació entre en matèries d'interès mutu. El 1986 l'Associació Nalanda va coorganitzar a Barcelona la XI Assemblea Internacional de la EBU.

També cal destacar que l'Associació va participar l'any 1992 en els serveis religiosos dels Jocs Olímpics de Barcelona, ​​i el 2004 va intervenir al Parlament de les Religions en el marc del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona.

XI Assemblea Internacional de la EBU

XI Assemblea Internacional de la EBU a Barcelona. A l'extrem dret, Jesús Tenko Senho Martínez.

La nova junta sorgida del Zendo Namasté

El dissabte dia 9 de juliol de 2016 va tenir lloc al Dojo Zen Nalanda de Barcelona un Zazén especial amb motiu del seu reinauguració després de la conformació de la nova Junta Directiva de l'Associació Nalanda (veure reportatge gràfic de la jornada a Bloc Meditar Zen - La Puerta sin Puerta).

Aquest va ser l'intent d'inici d'una nova època en la qual el Zendo Namasté assumia la direcció i la gestió de l'Associació Nalanda i del Dojo Zen Nalanda, un lloc important del budisme zen a Europa.


 Visita de Taisen Deshimaru a Barcelona (1981): dibuixa la cal·ligrafia "el Camí, sota els teus peus" al local avui ocupat pel Dojo Zen Nalanda


Visita de Taisen Deshimaru: caminant pel carrer Montcada


Poc abans, el dia 27 de juny, després de converses mantingudes amb Joshu Martínez, fill de l'antic president de l'Associació Nalanda, es va concloure un acord mitjançant el qual es va poder refundar aquesta associació a partir d'un grup promotor sorgit del Zendo Namasté, secció de pràctica de meditació Zen de l'Associació Namasté.


Aquest grup promotor, integrat per quinze entusiastes practicants del Zen, va triar la nova Junta Directiva de l'Associació Nalanda, escollint com a president al monjo budista Zen Josep Manuel Sō-Sen Campillo, antic deixeble del monjo Tenko i responsable del Zendo Namasté.

Tot i així, i malgrat els esforços esmerçats, no es va poder assolir la viabilitat econòmica desitjada i, finalment, per unanimitat de la Junta Directiva de l'Associació Nalanda, el 19 de juny de 2017 es va haver de prendre la dolorosa decisió de tancar el dojo del carrer Montcada i concentrar les activitats des del barri del Guinardó, matriu del Zendo Namasté.

El Zen segueix. La pràctica segueix. 


______________________________________________________


Diari La Vanguardia: entrevista al fundador de l'Associació Nalanda

Jesus Tenko Senho Martínez Bueno


Jesús Tenko Senho Martínez: "Sonreír es la mejor manera de estar en el mundo"

Podeu llegir l'entrevista que li va fer el diari La Vanguardia (maig de 2011) a la següent adreça:

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20110511/54153467587/sonreir-es-la-mejor-manera-de-estar-en-el-mundo.html

__________________________________________________


SEGUIM LA TRADICIÓ

Una transmissió del Dharma de mestre a deixeble

L'ensenyament del Zen ha estat transmesa de mestre a deixeble des del Buda Shakyamuni fins als nostres dies, ininterrompudament, i així avui dia es troba pels cinc continents.

Al Dojo Nalanda, el Dharma transmès ha seguit la tradició, segons la següent línia directa de monjos ordenats:

Koho Sawada (s. XIX)
Monjo budista i mestre zen. Abat de Sóshin-ji, Japó.
              |
              |

 Kōdō Sawaki (1880-1965)

Deixeble i ordenat monjo per Koho Sawada en 1899. En 1906 va rebre el siho de Zenko Sawada. Professor universitari, cinquè abat del temple de Antai-ji, Japó, mentor dels grans mestres Zen del segle XX.

|

|

Mokudo Taisen Deshimaru (1914-1982)

Deixeble i ordenat monjo per Kodo Sawaki el 1965, de qui va rebre també el siho. El 1970 va rebre el siho de Yamada Reirin Zenji, 75 abat de Eihei-ji, Japó. Gran divulgador del budisme Zen Soto a Europa, fundador de l'Associació Zen Internacional -AZI- i del Temple de La Gendronière, a França, i de nombrosos dojos europeus, entre ells el del carrer Montcada de Barcelona.

              |
              |
Étienne Mokusho Zeisler (1946-1990)

Deixeble i ordenat monjo per Taisen Deshimaru el 1975, a la mort del mestre va rebre (1984) el siho de Rempo Niwa Zenji, 77 abat de Eihei-ji, en qualitat d'un dels tres successors de Deshimaru al capdavant de l'AZI.

|

 |

Jesús Tenko Senho Martínez Bueno (1927-2015)

Deixeble de Taisen Deshimaru, ordenat monjo el 1982 per Étienne Zeisler per voluntat pòstuma de Deshimaru. Fundador i president de l'Associació Nalanda i del Dojo Zen Nalanda, cofundador del Centre Zen de Barcelona.

|

|

- Jesus Martínez Clarà, Joshu (1953 -...), fill i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez a 2011. Mestre de Shodo, deixeble de Abiko Keizo Sensei.

- J.F.S. (1952 -...), deixeble i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez a 2012.

Josep Manuel Sōsen Campillo Monzó (1956-...),

Josep Manuel Sosen Campillo

Sosen Campillo

deixeble i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez en 2014. Instructor de Meditació. Segon president de l'Associació Nalanda i del Dojo Zen Nalanda, responsable del Zendo Namasté de l'Associació Namasté. Ha estat instructor de meditació a la Presó de Dones de Barcelona (Wad-ras). Ha escrit els següents llibres (tots a José j. de Olañeta, Editor): Instrucciones al Cocinero, d'Eihei Dogen; El Secreto del Zen (amb il·lustracions de Juan Francisco Segura); Los Diez Bueyes y Tres Canciones Zen¡Meditad! Una respuesta espiritual a la crisis material actualEl Verdadero Ojo de Buda-El Shobogenzo de Eihei Dogen.