DOJO ZEN NALANDA

WEB PRINCIPAL DE L'ASSOCIACIÓ NALANDA DE BARCELONA (Dojo Zen Nalanda / Zendo Namasté), entitat no lucrativa que té per finalitat la difusió de la meditació budista Zen segons les ensenyances de Taisen Deshimaru Roshí i l'Escola Soto Zen

Centre de pràctica


L'Associació Nalanda disposa d'un espai de pràctica de la meditació Zen a l'Associació Namast´de Barcelona. 

El juny de 2017, l'Associació Nalanda va tancar el Dojo Zen Nalanda del carrer Montcada, espai històric del Zen a Barcelona, inaugurat l'any 1981 pel mestre Taisen Deshimaru. 


Zendo Namasté

El Zendo Namasté és una secció de l'Associació Namasté, entitat no lucrativa pel desenvolupament integral de la persona, fundada l'any 1997, i situada al barri del Guinardó (Districte d'Horta-Guinardó), al nord de la ciutat de Barcelona. El Zendo va començar l'any 2014 de la mà de Josep Manuel Sosen Campillo.

ZENDO NAMASTÉ

Associació Namasté

08041-Barcelona
Correu electrònic principal: nalanda@nalanda.cat
Correu electrònic de l'Associació Namasté: info@namaste.cat
Telèfon: 93 436 56 71
Metro L-4 i L-5 Estació Maragall // Bus V8 - 45

Dia de pràctica:

Dimecres a les 20:15 hores