CENTRE ZEN NALANDA

WEB PRINCIPAL DEL CENTRE ZEN NALANDA DE l'ASSOCIACIÓ NALANDA DE BARCELONA, entitat no lucrativa que té per finalitat la difusió de la meditació budista Zen segons les ensenyances de Taisen Deshimaru Roshí i l'Escola Soto Zen

Centre de pràctica


L'Associació Nalanda disposa d'un espai de pràctica de la meditació Zen a l'Associació Namast´de Barcelona. 

El juny de 2017, l'Associació Nalanda va tancar el Dojo Zen Nalanda del carrer Montcada, espai històric del Zen a Barcelona, inaugurat l'any 1981 pel mestre Taisen Deshimaru. 


Zendo Namasté

El Zendo Namasté és una secció de l'Associació Namasté, entitat no lucrativa pel desenvolupament integral de la persona, fundada l'any 1997, i situada al barri del Guinardó (Districte d'Horta-Guinardó), al nord de la ciutat de Barcelona. El Zendo va començar l'any 2014 de la mà de Josep Manuel Sosen Campillo.

ZENDO NAMASTÉ

Associació Namasté

08041-Barcelona
Correu electrònic principal: nalanda@nalanda.cat
Correu electrònic de l'Associació Namasté: info@namaste.cat
Telèfon: 93 436 56 71
Metro L-4 i L-5 Estació Maragall // Bus V8 - 45

Dia de pràctica:

Dimecres a les 20:15 hores